OAMGMAMR Suceava

Autorizarea exercitării profesiei

Profesia de asistent medical generalist, moașă și asistent medical se exercită pe teritoriul României de persoanele prevăzute la art. 1 din OUG 144/2008, care îndeplinesc următoarele  condiții:

  1. sunt posesoare ale unui titlu oficial de calificare de asistent medical generalist, moașă și, respectiv, asistent medical;
  2. nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate  prevăzute de ordonanță de urgență nr. 144/2008;
  3. sunt apți din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moașă și asistent medical;
  4. sunt membri ai Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților  Medicali din România.

Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care întrunesc condițiile prevăzute la art. 1 DIN oug 144/2008, exercită profesia pe baza certificatului de membru eliberat de Ordinul  Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, avizat anual.

Avizul anual se acordă numai după încheierea asigurării  de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv.

Certificatul de membru este însoțit de fișa de evidență elaborată de Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Certificatul de membru se acordă pe baza următoarelor documente:

  1. copia legalizată a documentelor de studii care atestă formarea în profesie;
  2. declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 14 și 15;
  3. certificatul de cazier judiciar;
  4. certificatul de sănătate fizică și psihică.

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România înscrie membrii săi în Registrul național unic al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România.

Scroll to Top