OAMGMAMR Suceava

Europeană

Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului

DIRECTIVA 2013/55/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne (”Regulamentul IMI”) (Text cu relevanță pentru SEE) Descarca Directiva 2013/55/UE Directiva 2013_55

Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului Read More »

Scroll to Top