OAMGMAMR Suceava

Diplome obținute in UE

Documente necesare întocmirii dosarului de recunoaștere a diplomelor, a certificatelor și a titlurilor de asistent medical specializat

DOCUMENTE NECESARE întocmirii dosarului de recunoaștere a diplomelor, a certificatelor și atitlurilor de asistent medical specializat Cerere de recunoaștere; Copia documentului de cetățenie- rezidență pe teritoriul României; Documentul care atestă formarea în profesie/ Diploma de studii- tradusă în limba română și legalizată- în original; Foaia matricolă cu disciplinele studiate/ani de studiu/cu numărul de ore de teorie […]

Documente necesare întocmirii dosarului de recunoaștere a diplomelor, a certificatelor și a titlurilor de asistent medical specializat Read More »

Documente necesare întocmirii dosarului de recunoaștere a diplomelor, a certificatelor și a titlurilor de asistent medical generalist și de moașă

În caz de stabilire pe teritoriul României, solicitările asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali, cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, cu privire la accesul la una dintre activitățile profesionale mai sus menționate, se soluționează de către Ministerul Sănătății, în colaborare cu

Documente necesare întocmirii dosarului de recunoaștere a diplomelor, a certificatelor și a titlurilor de asistent medical generalist și de moașă Read More »

Scroll to Top