OAMGMAMR Suceava

Certificat de membru

Pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de  asistent medical, posesorii titlurilor oficiale de calificare prevăzute în Ordonanța de Urgență nr. 144/2008, trebuie să dețină Certificat de membru, eliberat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Certificatul de membru este eliberat de OAMGMAMR prin filialele sale, o singură dată, în momentul înscrierii asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali în organizația profesională.

Certificatul de membru se avizează anual, în condițiile legii, și pe baza dovezilor privind acumularea numărului de 30 de credite de educație medicală continuă, conform Hotărârii Consiliul Național al OAMGMAMR.

Certificatul de membru se acordă pe baza următoarelor documente:

  1. copia legalizată a documentelor de studii care atestă formarea în profesie;
  2. declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 14 și art. 15 din OUG 144/2008;
  3. certificatul de cazier judiciar;
  4. certificatul de sănătate fizică și psihică.

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România înscrie membrii săi în Registrul național unic al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România.

Scroll to Top