OAMGMAMR Suceava

COMUNICAT REFERITOR LA LEGEA NR. 53/ 2014

În urma apariției Legii nr. nr. 53/ 2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial nr. 301/ 24.04.2014, au fost făcute modificări la art.  22, alin.  (4) și a fost abrogat alin.(5).

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nu a fost consultat cu privire la această modificare.

Având în vedere că aceasta este atât o problemă socială  cât și una care afectează sistemul sanitar,  tinând cont de deficitul major de asistenți medicali din sistem precum și de blocarea angajărilor, ne vom alătura organizațiilor sindicale în demersurile necesare către Ministerul Sănătății.

Facem de asemenea precizarea că, în urma modificării alin. (4) și abrogării alin. (5) de la art. 22, în opinia noastră, nu sunt afectați asistenții medicali care au depășit vârsta de pensionare prevăzută de lege,  în cazul în care aceștia își desfășoară activitatea în unități publice sanitare private, în unități sanitare publice care înregistrează deficit de personal medical precum și în unități sanitare publice aflate în zone defavorizate.

Aceste precizări le facem în baza prevederilor alin. (6) și alin. (7) ale art. 22 din OUG 144/2008 aprobată prin Legea nr. 53/2014, care  nu au fost abrogate.

”Art. 22

(6) Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care au depășit limita de vârstă prevăzută la alin. (4) pot profesa în continuare în unități sanitare private. Desfășurarea activității se face în baza certificatului de membru și a avizului anual al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, eliberat pe baza certificatului de sănătate și a asigurării de răspundere civilă, pentru greșeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv.

(7) În cazul unităților sanitare publice care înregistrează deficit de personal medical, precum și al unităților sanitare publice aflate în zone defavorizate, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali își pot continua activitatea peste vârsta de pensionare prevăzută de lege, până la ocuparea posturilor prin concurs, la propunerea autorităților de sănătate publică județene și a municipiului București, cu avizul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și cu aprobarea Ministerului Sănătății Publice.”

În acest sens, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România va susține și va elibera aviz favorabil membrilor săi, pentru menținerea în activitate conform alin. (6) și alin. (7) ale art. 22.

Scroll to Top