OAMGMAMR Suceava

Cursuri pentru pregătirea infirmierelor

Programul de formare profesională ”INFIRMIERE”

A.     Datele de identificare:

 1. Tipul programului (calificare, recalificare, inițiere, perfecționare, specializare): calificare
 2. Denumirea ocupației sau specificarea ”competențe comune ocupațiilor”¦” : infirmiera
 3. Codul NC/COR al ocupației (dacă este cazul) : 5132.2.1
 4. Domeniul ocupațional: sanatate, igiena, servicii sociale
 5. Nivelul de calificare (obligatoriu pentru programul de calificare): 2
 6. Tipul de certificat obținut (de calificare, de absolvire)  : calificare

B.      Condiții de acces

 1. Pregătire generală minimă pentru înscrierea la programul de formare: minim absolvent al invatamantului obligatoriu
 2. Competențe/abilități specifice: abilitate de comunicare
 3. Aviz medical: aviz medical de la medicul de medicina muncii

C.     Obiectivele exprimate în competențe profesionale (conform cu standardele ocupaționale, acolo unde este cazul):

 1.  Planificarea propriei activități
 2.  Perfecționarea continuă
 3.  Lucrul în echipa multidisciplinară
 4.  Comunicarea interactivă
 5.  Respectarea drepturilor persoanei îngrijite
 6.  Supravegherea stării de sănătate a persoanei îngrijite
 7.  Alimentarea și hidratarea a persoanei îngrijite
 8.  Igienizarea spațiului în care se află persoana îngrijită
 9.  Acordarea îngrijirilor de igienă pentru persoanele îngrijite
 10.  Transportarea rufăriei
 11.  Transportul persoanelor îngrijite

D.     Durata de pregătire :   720 ore

 • pentru pregătire teoretică:  240 ore
 • pentru pregătire practică:    480 ore
Scroll to Top