OAMGMAMR Suceava

Documente necesare întocmirii dosarului de recunoaștere a diplomelor, a certificatelor și a titlurilor de asistent medical generalist și de moașă

În caz de stabilire pe teritoriul României, solicitările asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali, cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, cu privire la accesul la una dintre activitățile profesionale mai sus menționate, se soluționează de către Ministerul Sănătății, în colaborare cu Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

DOCUMENTE NECESARE întocmirii dosarului de recunoaștere a diplomelor, a certificatelor și a titlurilor deasistent medical generalist și de  moașă

  1. Cerere de recunoaștere;
  2. Copia documentului de cetățenie- rezidență pe teritoriul României;
  3. Documentul care atestă formarea în profesie/ Diploma de studii- tradusă în limba română și legalizată- în original;
  4. Foaia matricolă cu disciplinele studiate/ani de studiu/cu numărul de ore de teorie pentru fiecare disciplină și numărul de ore de practică- tradusă în limba română și legalizată- în original;
  5. Un certificat de conformitate/certificat de experiență profesională conform Directivei 2005/36/CE- eliberat de autoritatea competentă din statul in care au fost urmate studiile-  tradus în limba română și legalizat- în original;
  6. Certificatul de status profesional curent eliberat de autoritatea competentă din statul in care au fost urmate studiile, tradus în limba română și legalizat- în original;
  7. Un certificat de sănătate fizică și psihică.
  8. Asigurare de malpraxis- valabilă pe teritoriul României.

 

Scroll to Top