OAMGMAMR Suceava

Documente necesare întocmirii dosarului de recunoaștere a diplomelor, a certificatelor și a titlurilor de asistent medical specializat

DOCUMENTE NECESARE întocmirii dosarului de recunoaștere a diplomelor, a certificatelor și atitlurilor de asistent medical specializat

  1. Cerere de recunoaștere;
  2. Copia documentului de cetățenie- rezidență pe teritoriul României;
  3. Documentul care atestă formarea în profesie/ Diploma de studii- tradusă în limba română și legalizată- în original;
  4. Foaia matricolă cu disciplinele studiate/ani de studiu/cu numărul de ore de teorie pentru fiecare disciplină și numărul de ore de practică- tradusă în limba română și legalizată- în original;
  5. Un document eliberat de autoritatea competentă din statul in care au fost urmate studiile, care să ateste nivelul de calificare conform Directivei 2005/36/CE- tradus în limba română și legalizat- în original;
  6. Certificatul de status profesional curent eliberat de autoritatea competentă din statul in care au fost urmate studiile, tradus în limba română și legalizat- în original;
  7. Un certificat de sănătate fizică și psihică.
  8. Asigurare de malpraxis- valabilă pe teritoriul României.
Scroll to Top