OAMGMAMR Suceava

Hotărâre nr. 15 din 21.03.2013- privind aprobarea taxei pentru cursurile de pregătire a infirmierelor

HOTĂ‚RÂRE NR.15/21.03.2013 privind aprobarea taxei pentru cursurile de pregătire a infirmierelor

Consiliul Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) întrunit în ședința din data de 21.03.2013 , având în vedere prevederile 40, alin. (1), lit. z) din Ordonanța de Urgență nr. 144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, coroborate cu prevederile art.6, alin.(1), lit. x) din Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România,  emite următoarea:

HOTĂ‚RÂRE

Art. 1 Se aprobă taxa pentru cursurile de pregătire a infirmierelor desfășurate conform Hotărârii  Consiliului Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 10 din  4 iunie 2010 privind aprobarea Programului național de pregătire a infirmierelor, publicat în Monitorul Oficial nr. 501 din 20 iulie 2010, cu modificările și completările ulterioare, în cuantum de până la 500 lei.

Art.2  Din suma percepută conform art.1 se va reține și expedia către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, suma de 10 lei, reprezentând taxă de certificare.

Art. 3 Certificatul de curs prevăzut în anexa nr.3 la Programul național de pregătire a infirmierelor, se va elibera numai de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Art. 4  Prezenta hotărâre  intră în vigoare la data de 21.03.2013 și se va comunica filialelor Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Art. 5  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 20/01.10.2010.

Președinte

Mircea Timofte

Scroll to Top