OAMGMAMR Suceava

Hotărâre nr. 22 din 27.09.2013- privind aprobarea Normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă

Hotărâre nr. 22/27.09.2013 pentru aprobarea Normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă

Consiliul Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) întrunit în ședința din data de 27.09.2013,   având în vedere prevederile art.46 alin.(3) din Ordonanța de Urgență nr. 144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și în conformitate cu Programul Național de Educație Medicală Continuă, adoptă  următoarea

HOTĂ‚RÂRE

Art. 1  Se  aprobă Normele de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă.

Art.2   Furnizorii de educație medicală continuă  se acreditează de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, prin Comisia Națională de Educație Medicală Continuă , în colaborare cu Ministerul Sănătății.

Art.3  Lista furnizorilor de educație  medicală continuă acreditați, precum și temele cursurilor pentru care au fost acreditați, se vor afișa pe site-ul OAMGMAMR.

Art. 4  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aprobării  de către Consiliul Național și se va comunica tuturor filialelor Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Art.5  La data intrării în vigoare a prezentei  hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Național nr. 10/27.09.2012 pentru aprobarea Normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă.

Președinte, Mircea Timofte

Scroll to Top