OAMGMAMR Suceava

HOTĂ‚RÂRE Nr. 3 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

HOTĂ‚RÂRE   Nr. 3 din  9 iulie 2009
privind adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

EMITENT: ORDINUL ASISTENțILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENțILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
PUBLICATĂ‚ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 560 din 12 august 2009

În temeiul art. 52 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România,

Adunarea generală națională a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România emite următoarea hotărâre:

ART. 1

Adunarea generală națională a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România adoptă Regulamentul de organizare și funcționare al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2

Regulamentul de organizare și funcționare al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România,

Mircea Timofte

București, 9 iulie 2009.

Nr. 3

Anexă http://www.oamr.ro/despre-noi/regulament-de-organizare/

Scroll to Top