OAMGMAMR Suceava

Informații referitoare la demersurile OAMGMAMR privind echivalarea studiilor

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și Ministerul Sănătății și-au dat acordul de principiu pentru modificarea alineatului 6 al articolului 174 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, în sensul în care universitățile, în învățământul superior din domeniul medical, în baza autonomiei universitare să poată recunoaște, în baza condițiilor stabilite de către Senatul universității, creditele de studii transferabile obținute în învățământul postliceal sanitar.

Această inițiativă nu a primit aviz favorabil din partea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, din următoarele considerente:

  • admiterea în învățământul superior din România nu se poate realiza decât în baza diplomei de Bacalaureat (art. 151 din Legea educației naționale nr. 1/2011), în condițiile în care admiterea în învățământul postliceal este permisă și fără diplomă de Bacalaureat;
  • introducerea, prin OMECT nr. 2713/2007, a condițiilor minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE pentru învățământul postliceal, astfel încât prima diplomă cu o formare conformă a fost eliberată în anul 2010;
  • stabilirea unor criterii unitare de recunoaștere/echivalare de către instituțiile de învățământ superior acreditate, cu respectarea principiului autonomiei universitare și a standardelor de calitate din învățământul postliceal (a se avea în vedere, totodată, numărul absolvenților școlilor postliceale sanitare, publice și private/an);
  • absența reglementării obligativității, pentru promoțiile anterioare, a utilizării creditelor transferabile la nivelul învățământului postliceal.

În urma acestui aviz nefavorabil, Ministerul Sănătății și Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România au propus realizarea unei consultări la nivel național cu reprezentanții instituțiilor acreditate de învățământ superior de profil, Ministerul Sănătății și Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – ca autorități competente, ARACIP, ARACIS, precum și ai școlilor postliceale de profil.

Scroll to Top