OAMGMAMR Suceava

Noutăți cu privire la examenul de grad principal, sesiunea 2015

Și în acest an, în urma demersurilor Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, asistenții medicali generaliști și asistenții medicali pot susține examenul de grad principal, organizat în baza Ordinului MS nr. 652/21.05.2015 pentru aprobarea normelor precum și a calendarului de organizare a examenului de grad principal, sesiunea 2015.

Întrucât acest examen reprezintă un pas important în dezvoltarea profesională a membrilor OAMGMAMR, toate eforturile organizației sunt îndreptate ca și până acum, spre oferirea de sprijin și transmiterea informațiilor corecte, către membrii noștri.

Pentru informații legate de examenul de grad principal din acest an,  punem la dispoziția persoanelor interesate OMS 652/2015 pentru aprobarea normelor precum și a calendarului de organizare a examenului de grad principal, sesiunea 2015 și OMS 651/2015 privind stabilirea cuantului taxei de participare la examen.

Descarcă Ord MS 651-2015     Ord MS 652-2015

Mulțumim membrilor noștri pentru încrederea acordată în toate demersurile legate de dezvoltarea profesiilor de asistent medical generalist, moașă și asistent medical, cât și pentru consultarea site-ului nostru în vederea obținerii tuturor informațiilor legate de profesie, organizația noastră fiind principala sursă de informare cu privire la toate aspectele ce țin de reglementarea și exercitarea profesiilor de asistent medical generalist, moașă și asistent medical în România.

Calendarul privind organizarea și desfășurarea examenului de grad principal, sesiunea 2015

Perioada Activitatea Atribuții/Responsabil Art. N
28.08.2015 Publicarea, pe specializări, a tematicii și bibliografiei pentru examen Ministerul Sănătății  Art.5 (3)
18.09.2015 Publicarea, anunțului de examen în săptămânalul ”Viața Medicală” Ministerul Sănătății Art.5 (1)
18.09.2015 Nominalizarea, de către ministrul sănătății, a comisiei centrale de examen Ministerul Sănătății Art. 6(1)
01.10.2015 Nominalizarea componenței Comisiilor locale de examen Președintele filialei OAMGMAMR Art. 7 (1)
01.10.2015 Avizarea comisiilor locale de examen de către președintele comisiei centrale de examen Președintele Comisiei Centrale de Examen(Dir. Gen. Adj-DGRUJC-MS) Art. 7 (1)
02.10.2015 Instruirea președinților comisiilor locale de examen Comisia centrală de examen Art. 12 (e)
05-22.10.2015 Perioada de înscriere Comisia locală de examen – la sediul filialelor OAMGMAMR Art. 16 (1)
  23-28.10.2015 Studierea dosarelor, validarea acestora, stabilirea rezultatului ”Admis” sau ”Respins”- afișarea listei candidaților declarați ”Admis”-primirea contestațiilor dosarelor Comisia locală de examen – la sediul filialelor OAMGMAMR Art. 16 (2,3,4)
26.10.2015 Elaborarea testelor-grilă pentru asistenții medicali generaliști Comisia de elaborare a subiectelor Art. 19 (1)
27.10.2015 Elaborarea testelor-grilă pentru alte categorii de candidați Comisia de elaborare a subiectelor Art. 19 (1)
29.10.2015 Primirea testelor-grilă, a grilelor de răspuns și a grilelor de corectură.Susținerea testului-grilă – asistenții medicali generaliști (orele10.00-12.00) Comisia locală de examen Art. 19 (3)
29-30.10.2015 Primirea contestațiilor rezultatului testului-grilă pentru asistenți medicali generaliști Comisia locală de examen

Art. 30 (1)

30.10.2015 Primirea testelor-grilă, a grilelor de răspuns și a grilelor de corectură.Susținerea testului-grilă – alte categorii de candidați (orele10.00-12.00) Comisia locală de examen Art. 19 (3)
30-31.10.2015 Primirea contestațiilor rezultatului testului-grilă pentru alte categorii de candidați Comisia locală de examen Art. 30 (1)
01.11.2015 Soluționarea contestațiilor rezultatului testului-grilă pentru asistenți medicali generaliști Comisia locală de examen Art. 30 (1)
02.11.2015 Soluționarea contestațiilor rezultatului testului-grilă alte categorii de candidați Comisia locală de examen Art. 30 (1)
01-02.11.2015 Afișarea rezultatelor Comisia locală de examen – la sediul filialelor OAMGMAMR Art. 30 (2)

Organizația noastră are atribuții principale în organizarea și desfășurarea acestui examen, dintre care menționăm: managementul din punct de vedere al exercitării profesiei, elaborarea tematicii și bibliografiei pentru examen,  organizarea sesiunii de instruire a președinților comisiilor locale de examen, elaborarea și transmiterea testelor- grilă, verificarea cataloagelor și proceselor verbale cu rezultatele examenului, întocmite la nivelul filialelor județene ale OAMGMAMR, achiziționarea rechizitelor și a altor materiale necesare comisiei de exemen,  în limita bugetului stabilit, asigurarea spațiului necesar funcționării comisiei centrale și comisiei de elaborare a subiectelor; activitățile de comunicare (transmiterea documentației de examen etc.), încheierea contractelor civile cu persoanele care își desfășoară activitatea la nivelul comisiei centrale de examen, comisiei de elaborarea subiectelor și colectivului pentru organizarea și desfășurarea examenului, achiziționarea, tipărirea și eliberarea certificatelor de grad principal sesiunea 2015.

Prin filialele sale, OAMGMAMR îndeplinește și alte atribuții legate de înscrierea candidaților, asigurarea logisticii și a personalul necesar organizării și desfășurării examenului de grad principal, asigurarea spațiilor necesare organizării și desfășurării examenului la nivel local, achiziționarea rechizitelor și a altor materiale necesare organizării și desfășurării examenului, la nivel local, în limita bugetului stabilit, comunicarea rezultatelor examenului, către comisia centrală de examen.

OAMGMAM

Scroll to Top