OAMGMAMR Suceava

OBTINEREA CERTIFICAT DE MEMBRU

Obținerea Certificatului de Membru

 

Pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de  asistent medical, posesorii titlurilor oficiale de calificare prevăzute în Ordonanța de Urgență nr. 144/2008, trebuie să dețină Certificat de membru, eliberat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Certificatul de Membru este eliberat de OAMGMAMR prin filialele sale, o singură dată, în momentul înscrierii asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali în organizația profesională.

IMPORTANT!

– Dosarele pot fi depuse de persoanele care au domiciliul legal (carte de identitate sau viză de flotant) pe teritoriul județului SUCEAVA.

Se pot înscrie, de asemenea, absolvenții cu domiciliul în alt județ, care urmează șă se angajeze, ca asistenți medicali, la instituții medicale de pe raza județului SUCEAVA. În al doilea caz, instituția medicală trebuie să confirme, printr-o adresă către OAMGMAMR Filiala SUCEAVA, că urmează să îl angajeze pe absolventul respectiv, precizând data la care acesta va începe activitatea;

Documentele necesare înscrierii în OAMGMAMR:

 1. Cererea de înscriere (descarcă documentul)
 2. Certificatul de cazier judiciar – ORIGINAL
 3. Certificatul de sănătate TIP A 5 – care se poate face doar intr-o policlinica
 4. Copia Asigurării de Răspundere Civilă Pentru Greșeli Profesionale. Polița se poate face la orice firmă de asigurări care face și asigurări – doar dupa angajare

Valorile minime asigurate sunt:

– 10.000 Euro -asistenții medicali, moașele care profesează în unități sanitare cu paturi;

– 4000 Euro – asistenții medicali, moașele care profesează în unități de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare;

–  2000 Euro -asistenții de farmacie, asistenți de igienă și sănătate publică;

 1. Copia față-verso a diplomei de bacalaureat sau a diplomei de 12 clase fără bacalaureat si orginalul diplomei sau copie legalizata
 2. Copia față-verso, a documentului de studii (adeverință provizorie, certificat sau diplomă de licență) care atestă formarea în profesia de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical si originalul documentului sau copie legalizata
 3. Copii ale actelor de stare civilă:
  – certificat de naștere;
  – certificat de căsătorie / divorț (numai dacă a fost schimbat numele);
  – carte de identitate.
 4. Taxa de înscriere – 100 RON – se achita doar cu cardul bancar.

 

Scroll to Top