OAMGMAMR Suceava

Procedura de transfer a unui membru

Procedura de transfer a unui asistent medical generalist, moașă și asistent medical  între filialele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

Transferul unui asistent medical generalist, moașă și asistent medical de la o filială la alta  se poate efectua la solicitarea acestuia în una din următoarele situații:

  • Schimbare loc muncă dintr-un județ în altul;
  • Schimbare domiciliu dintr-un județ în altul.

Transferul se realizează astfel:

1. La filiala OAMGMAMR la careasistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical este înscris, dosarul va cuprinde:

  • Cererea de transfer – formular tip;
  • Copie conform cu originalul a actului de identitate

Soluționarea cererii de transfer de către filiala OAMGMAMR se face în condițiile achitării la zi a obligațiilor profesionale ale acestuia.

In urma aprobării cererii de transfer, filiala OAMGMAMR va elibera acestuia o notă de transfer (conform anexa II), o copie a dosarului depus la înscriere și va efectua transferul datelor către filiala unde urmează a fi înscris.

2. La filiala OAMGMAMR la care asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical dorește să se transfere, dosarul va cuprinde:

  • Nota de transfer eliberată de filiala OAMGMAMR de la care asistentul medical generalist, moașa și asistentul medicalse transferă;
  • Copia dosarului cuprinzând actele de înscriere, eliberată de filiala OAMGMAMR la care asistentul medical generalist, moașa și asistentul este înscris.

Mențiune:
După aprobarea cererii de transfer, la noua filială, asistentul medical generalist, moașa și asistentul medical va figura înscris cu acelasi număr și indicativ din Registrul unic care i-a fost acordat de prima filială.

ANEXA I- cerere de transfer model

ANEXA II- nota de transfer model

Scroll to Top