OAMGMAMR Suceava

REATESTAREA PROFESIONALA

ANUNT IMPORTANT
LA PROCEDURA DE REATESTARE A COMPETENTELOR PROFESIONALE

Asistentii medicali interesati sa parcurga procedura de Reatestare a Competentelor Profesionale dupa o perioada de 4 ani de neprofesare, vor depune cerere de solicitare la sediul Filialei OAMGMAMR SUCEAVA , pe baza de programare on-line, DOAR in perioada 05-15 a fiecarei luni.
Dupa analiza documentelor si acceptul unitatilor sanitare- gazda vom contacta solitantii.

CONDUCEREA
OAMGMAMR FILIALA SUCEAVA


Reatestarea profesională

BUCUREȘTI:. Tematica și bibliografia pentru reatestare, schimbate

Au apărut noi schimbări privind reatestarea profesională.

Asistenții medicali și moașele care doresc efectuarea stagiului de reatestare nu vor mai învăța după vechile tematici și bibliografii.

”Comisia Națională de Educație Profesională Continuă a OAMGMAMR stabilește ca pentru proba teoretică a examenului de Reatestare a competențelor să fie folosită tematica și bibliografia de la examenul de grad principal”, se precizează într-o adresă trimisă către filialele județene ale organizației.

Prevederile se aplică de la 7 iunie 2019, data comunicării adresei.
_______________________________________________________________

Textul inițial:

Reatestarea în vederea reluării activității se aplică asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali care nu au exercitat profesia efectiv, legal și neîntrerupt pe o perioadă de cel puțin un an, în ultimii 5 ani de la data absolvirii studiilor care atestă formarea în profesie.

În vederea exercitării profesiei, asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical trebuie să facă dovada că nu a avut o întrerupere în exercitarea profesiei mai mare de 4 ani anterior datei solicitării avizului anual și/sau certificatului de membru, după caz.

Reatestarea constă într-un stagiu practic, urmat de un examen teoretic.

Candidații care nu au profesat sau au o vechime în specialitate mai mică de trei ani pot efectua stagiul în 3 luni (opt ore pe zi) sau în șase luni (total 504 ore, repartizate inegal).

Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali cu o vechime între 3 și 5 ani pot opta pentru stagiul cu durata de o lună (6 ore pe zi) sau de trei luni (total 126 de ore, repartizate inegal).

Candidații cu vechime de peste 5 ani pot alege stagiul de reatestare profesională cu durata de o lună (4 ore pe zi) sau de trei luni (total 84 de ore, repartizate inegal).

 

Documente necesare:

 

Pentru reatestare, candidatul va depune un dosar care va conține următoarele documente:
a) Cererea de reatestare profesională DESCARCĂ‚ DOCUMENTUL ;
b) Cópii după actele de studii de specialitate (școală postliceală, colegiu sau facultate);
c) Copia actului de identitate;
d) Certificatul de membru în original, după caz;
e) Dovada plății taxei pentru reatestarea competenței profesionale;
f) Certificat de sănătate fizică și psihică;
g) Documente care să ateste vechimea în exercitarea profesiei, după caz.

Candidații care nu au fost înscriși în OAMGMAMR trebuie să aducă, în plus, copia după documentele de studii

Stagiul de reatestare se efectuează într-o unitate sanitară (de stat sau privată) cu paturi, sub îndrumarea directorului de îngrijiri sau a unui asistent șef de secție.

Nota minimă de promovare a stagiului este 7. În caz de nepromovare a stagiului practic, se poate organiza un nou stagiu, durata acesteia urmând a fi stabilită de Comisia de reatestare a competenței profesionale.

După finalizarea stagiului practic, candidatul va susține o probă teoretică în termen de 60 de zile. Proba constă într-un test-grilă cu 40 de întrebări. Nota minimă de promovare este 7.

În urma promovării examenului, candidatul va primi certificatul de reatestare a competenței profesionale, eliberat de filiala județeană OAMGMAMR.

În caz de nepromovare a testului-grilă, se poate organiza, la solicitarea candidatului, o altă sesiune de examen, în maxim 15 zile.

În cazul în care candidatul nu obține punctaj minim de promovare a stagiului practic sau a probei teoretice la două examene de reatestare succesive, candidatul poate solicita reatestarea competenței profesionale după o perioadă de minimum 6 luni.

Metodologie Reatestare Profesionala Actualizata 2020

Scroll to Top