OAMGMAMR Suceava

RECUNOASTEREA CALIFICARILOR

Recunoașterea calificărilor

DESPRE

În conformitate cu Legea 278/2015, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în calitate de autoritate competentă, întocmește și eliberează documentele (certificate etc.) necesare recunoașterii în scop profesional a titlurilor românești de calificare de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical, în celelalte State Membre UE.
Începând cu data de 04.01.2016, cererile de eliberare a documentelor necesare recunoașterii în scop profesional a titlurilor românești amintite, însoțite de documentele corespunzătoare, se depun la filiala județeană/a Municipiului București a OAMGMAMR, la care solicitantul este membru. În cazul în care solicitantul nu a dobândit calitatea de membru al OAMGMAMR, cererea se depune la filiala OAMGMAMR pe a cărui rază teritorială domiciliază.
Documentele de recunoaștere vor fi întocmite la nivelul structurii de specialitate a OAMGMAMR Național, iar în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet, vor fi ridicate de către solicitanți de la filiala județeană a OAMGMAMR la care aceștia au depus cererea, personal sau de către un împuternicit, prin procură notarială.

Taxa este de 100 de lei.

 

DOCUMENTELE NECESARE

Dosarele se pot depune personal la sediul Filialei SUCEAVA, pe bază de programare, iar documentele necesare sunt:

1. Descarcă Cerere – tip
2. Descarcă Model adeverință angajator
3. Descarcă documentele necesare pentru:
3.1. Titluri de calificare de Asistent Medical Generalist pentru care NU se cere experiență profesională
3.2. Titluri de calificare de Asistent Medical Generalist – pentru care SE CERE experiență profesională
3.3. Alte titluri de calificare de asistent medical
3.4. Titlul de calificare Moașă – pentru care NU se cere experiență profesională
3.5. Titlul de calificare de Asistent medical de Obstetrica- Ginecologie OG pentru care SE CERE experiență profesională

 

– Pentru asistenții medicali generaliști cu sau fără experiență profesională;

– Pentru asistenții medicali de obstetrică-ginecologie/moașă cu sau fără experiență profesională;

– Pentru asistenții medicali ai altor specialități decât cele de mai sus cu experiență profesională;

Cererea de depunere a dosarului (descarcă fișierul atașat)
Model de adeverință salariat – trebuie completată de angajator respectând modelul atașat.

 

 

Scroll to Top