OAMGMAMR Suceava

TRANSFERUL INTRE FILIALE

Transferul între filialele OAMGMAMR

Transferul unui asistent medical generalist, moașă și asistent medical de la o filială la alta se poate efectua la solicitarea acestuia într-una din următoarele situații:

– Schimbarea locului de muncă dintr-un județ în altul;
– Schimbarea domiciliului dintr-un județ în altul.

 

Transferul se realizează astfel:

 

  1. La filiala OAMGMAMR la care asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical este înscris, dosarul va cuprinde:

– Cererea de transfer Descarcă formularul tipizat (format .DOC);
– Copia actului de identitate, conform cu originalul.

Soluționarea cererii de transfer de către filiala OAMGMAMR se face în condițiile achitării la zi a obligațiilor profesionale ale acestuia. În urma aprobării cererii de transfer, filiala OAMGMAMR va elibera acestuia o notă de transfer, o copie a dosarului depus la înscriere și va efectua transferul datelor către filiala unde urmează a fi înscris.

  1. La filiala OAMGMAMR la care asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical dorește să se transfere, dosarul va cuprinde:

– Nota de transfer eliberată de filiala OAMGMAMR de la care asistentul medical generalist, moașa și asistentul medical se transferă;
– Copia dosarului cuprinzând actele de înscriere, eliberată de filiala OAMGMAMR la care asistentul medical generalist, moașa și asistentul este înscris.

După aprobarea cererii de transfer la noua filială, asistentul medical generalist, moașa și asistentul medical va figura înscris cu același număr și indicativ din Registrul unic care i-a fost acordat de prima filială.

Scroll to Top